به کلینیک قالیشویی خوش آمدید               تلفن تماس:02144893046-09197243007

به کلینیک قالیشویی خوش آمدید               تلفن تماس:02144893046-09197243007

انواع طرح های قالی ایرانی
طرح شاه عباسی

 گلهای طراحی شده قالب اصلی تشکيل دهنده این نوع طرح میباشد  که با نام شاه عباسی رواج پیدا کرده است.
 گلهای و شاخه و برگها و گاه اسليمی ها و ختائی ها در وسط و اطراف فرش، چهارچوب  اصلی را تشکيل می دهند.


طرح اسلیمی


شاخه های دورانی در ميان برگها شکل اصلی اين طرح را تشکيل می دهد.
طرح های اسليمی دارای انواع بسيار مختلفی میباشند و معمولا در بيشتر قالبها اين طرح تکرار می شود. معروفترين طرح های اسليمی ، طرح اسليمی دهن اژدر میباشد که در اين نوع طرح اسليمی انتهای هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب می شود و بصورت فک اژدها نشان درمی آید و روی ساقه شاخه ها جوانه هايی در نقاط مختلف تزئين شده است که بيشتر اين جوانه ها را اسليم نامگذاری میکنند.
کلمه اسليمی از اسليم به معنای جوانه  و یا لغت مصغر اسلامی باشد و در هنرهای اسلامی از  طرح  اسلیمی استفاده زیادی شده است. طرح اسلیمی نيز به لحاظ تغييرات و دخل و تصرف ها به گروههای فرعی بسيار تقسيم بندی شده اند. همچون اسليمي، اسليمی بندي، اسليمی شکسته، اسليمی دهان اژدر، اسليمی لچک ترنج، اسليمی ترنجدار و اسليمی ماري.

 

طرح افشان

در طرحهای فرش اکثرا کليه اجزا و اشکال، به هم پيوسته و مرتبط میباشند، مانند اینکه قلم هنرمند از هنگام شروع طرح تا پايان آن  ارتباط خود را قطع نکرده است ولی طرح افشان به اين صورت میباشد که گل وبرگها و شاخه ها بطور پراکنده و بدون پيوستگی با هم در متن فرش رانده شده اند.
به همين دلیل این نوع طرح را افشان ناميده اند.همچنین در طرح افشان نيز تنوع و تغيير زيادی داده شده است و طرحهای فرعی بسياری از آن منشعب گشته است. مانند افشان اسليمي، افشان ختائي، افشان بندي، افشان شکسته، افشان گل اناري، افشان شاه عباسي، افشان شاخه پيچ، افشان دسته گل، افشان حيوان دار و افشان ترنجدار.

انواع طرح های قالی ایرانی

طرح درختی

در این نوع  طراحی اساس کار را شاخه و برگها تشکيل می دهند و سعی شده است تا وجه تشابه زياد با طبيعت حفظ شود. 
در اکثر طرحهای اين گروه درخت و درختچه های كوچک و بزرگ به صورت انفرادی تركيب اصلی را تشكيل می دهند و با اجزاء ديگری تركيب میشوند.
طرحهای معروف درختی عبارتند از: درختی جانوری يا حيوان دار، درختی سبزيکار يا آب نما، درختی ترنجدار ، درختی سروی و درختی گلداني.


طرح شکارگاه


ویژگی هایی که در مورد طرحهای درختی ذکر شده در طرحهای شکارگاه نيز بهمان صورت میباشد ، اما در اکثر طرحهای شکارگاه ، حيوانات وحشی در حال شکار نقش به تصویر کشیده شده اند.
گروههای فرعی طرح شکارگاه : شکارگاه درختي، شکارگاه ترنجدار، شکارگاه قابي، شکارگاه لچک ترنج و شکارگاه سراسري.

 

طرح قابی

اين طرح از قابهای چند ضلعی بوجود آمده و از گروهای مختلف آن قابی اسليمي، قابی قرآنی کرمان يا ستونی را می توا ن نام برد.


طرح ترکمن یا بخارا


طرح فرشهای ترکمن از لحاظ هندسی و شکستگی خطوط در رديف طرحهای ايلی و خاص مردم کوچ نشين است که بطور ذهنی و بدون نقشه بافته می شود.
ترکمنی قاب يمونی ، ترکمنی شانه اي، ترکمنی غزال گز(چشم آهو)، ترکمنی آخال، ترکمنی چهار قاب، ترکمنی خورجينی و ترکمنی قاشقی طرحهای فرعی اين طرح را تشکيل می دهند.

 

قالیشویی شمال تهران 
قالیشویی غرب تهران
قالیشویی شرق تهران
قالیشویی جنوب تهران
 

 

مناسب ترین قیمت و بهترین کیفت در کوتاه ترین زمان با کلینیک قالیشویی.