به کلینیک قالیشویی خوش آمدید               تلفن تماس:02144893046-09197243007

به کلینیک قالیشویی خوش آمدید               تلفن تماس:02144893046-09197243007

فرش دستباف:

از مهمترین پدیده‌های مورد بحث در سال‌های گذشته روند رو به رشد جهانی شدن میباشد که کشور ایران نیز جهت گسترش صادرات غیرنفتی خود و حضور داشتن  در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) اقدام کرده و در هم اکنون نیز به عضویت این سازمان درآمده است. یکی از صنایع مهمی که در این راستا مورد توجه قرار گرفت صنعت فرش دستبافت میباشد. شاخص توان رقابت صادراتی فرش دستبافت ۶۵ رج ابریشمی اصفهان برابر با ۸۸/۰ میباشد و بیانگر این است که فرش دستبافت ۶۵ رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت میباشد. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) بوده و برابر با ۷۹/۰ و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش است.


مشخصات فرش دستباف ایران سه مورد میباشد که به آنها اشاره خواهیم کرد:

۱- حاوی تار و پود می باشد.
۲- دارای پرز است.
۳- پرزها دور تارها گره خورده اند.


دسته بندی انواع قالی در ایران:
از نظر نوع مواد مصرف شده در فرش می توان فرش دستباف را به ۵ گروه دسته بندی کرد:
فرش پشمی: اگر تار و پود فرش را از جنس پنبه و پرز بافته باشند را فرش پشمی می نامند. در بافت این نوع فرش در بین  ایلات و عشایر به جای نخ پنبه از پشم استفاده میکنند.


فرش تمام ابریشم: فرشهایی را که پرز و چله آن ها را از ابریشم ببافند، فرش تمام ابریشم می گویند.


فرش گل ابریشم: اگر در نقش ها و دور حاشیه های فرش به جای پرز پشمی از ابریشمی استفاده کنند  و چله این فرشها از ابریشم باشد را فرش گل ابریشم میگویند.


فرش کف ابریشم: اگر در زمینه فرشها به جای پرز پشمی از پرز ابریشمی استفاده شود را فرش کف ابریشم میگویند.


 فرش سوف: به نوعی از قالی ها میگویند که زمینه آن را پود ضخیم و نازک تشکیل بدهد و دارای نقش گل و بوته ها ی پرز دار باشند.


دسته بندی فرش دستباف از لحاظ اندازه :


فرش دستباف از لحاظ ابعاد را به ۷ دسته تقسیم بندی شده اند:

۱- قالی: به فرشهایی که در ابعاد  ۳×۲ متر،۵/۳×۵/۲ متر،۴×۳ متر،۴×۶ متر باشند را منحصر به قالی میدانند.

 
۲- قالیچه: اگر مساحت فرش از ۴ متر مربع کمتر باشد در این صورت قالیچه نامیده میشود و اندازه قالیچه های متعارف شامل ۲۰/۲×۴۰/۱ و ۵/۲×۵/۱ متر هستند.
همچنین اگر اندازه قالیچه ها ۲۰/۲×۴۰/۱ باند را سجاده ای و یا دو ذرعی میگویند.


۳- کلّگی: فرش هایی را که از نظر عرض از قالی کم تر و طول آن از ۴ متر کمتر باشد که در اندازه های ۳×۵/۱ متر،۳×۷/۱ متر و ۷/۳×۲ متر بافته شده باشند را میگویند.


۴- کناره: فرشی که  در راهروها و راه پله ها استفاده می کنند و پهنای آن از ۷۰/۱ تا ۵/۰ متر و طول آنها از ۱۰-۳ متر متغیر میباشد و در بعضی از موارد استثنائی نیز تا ۱۵ متر و بیشتر بافته شده است.


۵- ذرع و نیم و ذرع چارک: فرشهایی را که در اندازه های ۵/۱×۰۴/۱ و ۶۰/۱×۱۰/۱ متر باشد را ذرع و نیم می گویند.
همچنین به فرشهایی که ۳۰/۱×۸۰/۰ متر باشد ذرع و چارک نامیده می شوند.


۶- پشتی: به قالیچه هایی که مساحت آنها کمتر از یک متر مربع باشد. متداولترین اندازه پشتی ۹۰×۶۰ سانتی متر است که
البته در منطقه گرگان و بجنورد به طور جداگانه برای پشت پشتی ها نوعی گلیم می بافند و داخل آنها را با پر مرغ و ابر پر می کنند که به این گونه پشتی، قارچین می گویند.


۷- پادری: به قالیچه های کوچکی که اندازه پاگرد در بافته می شود پادری می گویند.

 

 

قالیشویی شمال تهران 

قالیشویی غرب تهران

قالیشویی شرق تهران

قالیشویی جنوب تهران